NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 Đăng ngày 16-11-2020 11:16
01/12/2020 09:34
NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 Đăng ngày 16-11-2020 11:16

NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020

 
Đăng ngày 16-11-2020 11:16
 
  71  Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều 13/11/2020, với 446 đại biểu Quốc hội tán thành, đạt tỷ lệ 92,53%, Quốc hội khóa XIV đã thông qua toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022.

Nguồn: huongkhe.gov.vn