Xã Hương Bình, huyện Hương Khê được nhận hỗ trợ tiền mặt và hiện vật trị giá gần 200 triệu đồng để n
19/07/2022 08:59
Xã Hương Bình, huyện Hương Khê được nhận hỗ trợ tiền mặt và hiện vật trị giá gần 200 triệu đồng để n

Xã Hương Bình, huyện Hương Khê được nhận hỗ trợ tiền mặt và hiện vật trị giá gần 200 triệu đồng để nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao và chấp thuận tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã xây dựng nông thôn mới ở Hương Khê, các cơ quan thuộc khối Nội chính Hà Tĩnh vừa trao kinh phí hỗ trợ xã Hương Bình xây dựng bền vững các tiêu chí.

Các đơn vị khối Nội chính tỉnh Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ xã Hương Bình xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, xã Hương Bình đã đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên, một số tiêu chí chưa bền vững. Nhằm giúp địa phương xây dựng bền vững các tiêu chí đã đạt, các cơ quan khối Nội chính tỉnh Hà Tĩnh bao gồm: Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và Cục Thuế Hà Tĩnh đã hỗ trợ địa phương trên 150 triệu đồng và 3 bộ máy tính.

Số kinh phí hỗ trợ sẽ được sử dụng để xây dựng một số tuyến đường điện thắp sáng làng quê tại các thôn; mua sắm trang thiết bị tại hội quán và khu vui chơi giải trí thôn Bình Hưng.

Hoạt động hỗ trợ của các cơ quan khối Nội chính tỉnh đối với xã Hương Bình là nguồn động viên khích lệ để cán bộ và Nhân dân xã Hương Bình giữ vững các tiêu chí đã đạt và quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong tương lai.

Trí Quân - Dương Chiến

Tác giả: trí quân - Nguồn: trang ttdt huyện