TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA TIÊU CHÍ KHU DÂN CƯ MẪU
20/08/2022 10:01
TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA TIÊU CHÍ KHU DÂN CƯ MẪU
TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA TIÊU CHÍ KHU DÂN CƯ MẪU
 

Thực hiện văn bản số 1557/CV-UBND ngày 16/8/2022 của UBND huyện Hương khê về việc tập trung khắc phục, hoàn thiện tiêu chí khu dân cư mẫu, sáng ngày 19/8/2022 BCĐ NTM xã đã tổ chức họp và triển khai Kế hoạch số 53/KH-BCĐ ngày 18/8/2022 của BCĐ NTM xã Hương Bình về việc thực hiện công văn số 1557/CV-UBND ngày 16/8/2022 của UBND huyện Hương Khê, văn bản số 34/CV-BCĐ ngày 16/8/2022 của BCĐ NTM xã Hương Bình về việc tập trung củng cố, nâng cấp, duy trì bền vững tiêu chí tại khu dân cư, Kế hoạch lao động NTM vào thứ 7 hàng tuần. Đặc biệt là thôn Bình Thái và Bình Giang cần tập trung khắc phục các nội dung như vườn hộ và công trình chăn nuôi, hàng rào xanh, giao thông, môi trường, đường điện sau khi đoàn VPĐP NTM tỉnh về kiểm tra, giám sát trước khi UBND huyện ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn khu dân cư mẫu năm 2022.

 Tại hội nghị các đồng chí Bí thư chi bộ, thôn trưởng đã thống nhất và đồng tình cao ý kiến chỉ đạo của BCĐ NTM xã, hứa sẽ thực hiện đúng theo các văn bản của cấp trên.

 Hôm nay ngày 20/8/2022, BPT các thôn Bình Giang, Bình Hà, Bình Thái, Bình Hưng đã triển khai các nội dung theo kế hoạch, tập trung sẻ phát, vệ sinh, trồng dặm, trồng bổ sung hàng rào xanh các tuyến đường bằng giống cây dâm bụt và cây mật gấu, huy động lực lượng từ hội viên các chi hội cựu chiến binh thôn Bình Hà, chi hội người cao tuổi thôn Bình Hà, BPT và bà con tổ liên gia 1, tổ liên gia 2, tổ liên gia 3 thôn Bình Giang.

Kết quả sáng nay đã trồng, sẻ phát, vệ sinh được trên 750m hàng rào xanh với 315 lượt người tham gia. Về tham gia lao động cùng thôn có thành viên BCĐ NTM xã cùng tham gia, với phương châm vừa thực hiện vừa chỉ đạo để đạt hiệu quả cao nhất.

Với quyết tâm, sự đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, ban phát triển các thôn khẳng định một lần nữa xã Hương Bình sẽ có nhiều khu dân cư mẫu trong thời gian tới.

P/s: LTL

Tác giả: LTL - Nguồn: BCĐ NTM XÃ HƯƠNG BÌNH