HỘI THẢO PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN XÃ HƯƠNG BÌNH NĂM 2022
26/08/2022 02:19
HỘI THẢO PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN XÃ HƯƠNG BÌNH NĂM 2022
HỘI THẢO PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN XÃ HƯƠNG BÌNH NĂM 2022

Được sự nhất trí của BTV Đảng uỷ, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ tháng 8/2022, hôm nay ngày 26/8/2022 UBND xã Hương Bình tổ chức “Hội thảo Phát triển kinh tế vườn xã Hương Bình năm 2022”. Tại hội thảo có Đ/c Nguyễn Thị Bích Hồng cán bộ Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN huyện, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, Ban thường vụ Đảng ủy xã, TT Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo UBND xã, Cán bộ, công chức, bán chuyên trách xã, các hộ điển hình trong phát triển kinh tế vườn.

Đồng chí Trần Văn Khoa – PCT UBND xã báo cáo đề dẫn Hội thảo phát triển kinh tế vườn xã Hương Bình, đề dẫn chỉ rõ: “Phát triển kinh tế vườn chính là giải pháp quan trọng nhằm trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống vật chất và giá trị hưởng thụ tinh thần của người dân nông thôn, việc cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế vườn muốn đạt hiệu quả thì quá trình thực hiện việc đưa giống cây, giống con phải phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, thực hiện nghiêm túc, khoa học, phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, tính toán hiệu quả kinh tế. Muốn xây dựng bền vững kinh tế vườn phải phát triển theo hướng nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm làm ra phải có thị trường đầu ra ổn định. Đối với xã Hương Bình chúng ta với diện tích đất vườn rất lớn nhưng trong những năm qua người dân tổ chức sản xuất chưa hiệu quả, muốn có hiệu quả thì người nông dân cần phải thay đổi về nhận thức, ứng dụng nhanh tiến bộ KHCN vào sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất VietGAP tạo sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất sẽ giảm được chi phí đầu tư, giá thành thấp, đẩy lợi nhuận lên cao trên cùng một quỹ thời gian và đơn vị diện tích; xây dựng vườn VietGAP sẽ tạo thuận lợi trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm…  Từ thực tế trên UBND xã tổ chức cuộc hội thảo phát triển kinh tế vườn để tìm ra giải pháp, hướng đi đúng đắn cho người dân địa phương, tại cuộc hội thảo này chúng tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu và sau hội thảo thì xã Hương Bình chúng ta sẽ lựa chọn giống cây, giống con phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu để sản xuất và cho giá trị kinh tế cao.”

Chủ trì hội nghị đã nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế vườn xã Hương Bình như sau: Thời tiết mùa hè có gió Phơn tây nam (gió Lào) thổi mạnh sẽ ảnh hưởng lớn đến bộ rễ của các loài cây ăn quả có múi. Người dân chưa thay đổi tư duy, việc tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật đối với trồng trọt và chăn nuôi còn nhiều hạn chế, chưa dám đầu tư trong việc phát triển kinh tế vườn. UBND xã đã phối hợp các Trường dạy nghề trong Tỉnh tổ chức mở các lớp học nghề sơ cấp cho lao động nông thôn nhưng chưa phát huy được hiệu quả. Lực lượng lao động tại địa phương bị già hoá, lao động trẻ đi làm ăn xa, đặc biệt tập quán canh tác nhỏ lẻ, mạnh mún, tự phát. Đưa ra những định hướng để đại biểu nghiên cứu và phát biểu đúng trọng tâm nội dung Hội thảo.

Tại hội thảo đã có 10 ý kiến đóng góp thảo luận của các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã, là những nhà nông có những mô hình phát triển kinh tế điển hình tại xã Hương Bình, 02 ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ và Đại diện của Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN huyện. Qua hội thảo nhận thấy xã đã rất trăn trở với việc chăm lo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Các ý kiến đều tập trung xác định cái chung của xã trên cơ sở cây con chủ lực của tỉnh, huyện, đối với xã Hương Bình cây chủ lực vẫn khẳng định là cây Bưởi Phúc Trạch, ngoài ra các đại biểu còn đề xuất thêm các loại cây trồng như rau, mít, cây dược liệu,... là những cây trồng xen canh. Đối với chăn nuôi: xác định con chủ lực là trâu, bò, ngoài ra các đại biểu bổ sung thêm hươu, cá, ốc bươu đen, cua đồng, ong để tổ chức sản xuất, chăn nuôi phù hợp với trình độ lao động trên địa bàn xã.

Tại hội nghị đồng chí Lê Đăng Lợi – BTĐU, CT HĐND xã phát biểu và nhấn mạnh: “Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giao cho UBND xã tổng hợp các ý kiến tại hội thảo, xây dựng Kế hoạch báo cáo BTV, BCH để ban hành dự thảo Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế vườn thời gian tới”.

Tham dự hội thảo đồng chí Nguyễn Thị Bích Hồng - Cán bộ Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN huyện đã phát biểu ý kiến: Sau khi quá trình lắng nghe ý kiến của các đại biểu và chủ trì hội thảo bản thân hy vọng rằng sau cuộc hội thảo xã Hương Bình sẽ có đột phá trong phát triển kinh tế vườn nói chung và phát triển kinh tế vườn trên địa bàn Hương bfinh đạt hiệu quả góp phần nâng cao giá trị thu nhập chính trên mảnh vườn của hộ góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững. Phấn đấu và tin tưởng sau 05 năm tổ chức triển khaiu thưucj hiện phát triển kinh tế vườn thì vườn hộ Hương Bình sẽ có những sản phẩm mang tính hàng hoá đặc trưng của xã.

Sau hội thảo các đại biểu phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp uỷ chính quyền địa phương, mong muốn sớm ban hành các văn bản cụ thể hoá các nội dung và tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả./.

P/S: LTL

Tác giả: LTL - Nguồn: Ban nông nghiệp xã Hương Bình