ĐẢNG ỦY XÃ HƯƠNG BÌNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
20/09/2022 04:04
ĐẢNG ỦY XÃ HƯƠNG BÌNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Thực hiện kế hoạch số 104-KH/HU ngày 19/8/2022 của BTV Huyện ủy; Đảng ủy xã Hương Bình xây dựng kế hoạch số 55-KH/ĐU ngày 29/8/2022 về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 13/9/2022 Chi bộ Bình Giang tổ chức sinh hoạt điểm. Về tham dự có đồng chí Phan Văn Thuận, Trưởng phòng y tế - Phó Đoàn công tác theo Quyết định 328 của BTV Huyện ủy chỉ đạo xã Hương Bình, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, các đồng chí Bí thư chi bộ toàn xã và toàn thể Đảng viên trong chi bộ tham dự.

Mục đích của đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, tạo ra động lực mới “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Đồng chí Phan Văn Thuận - Phó đoàn công tác theo quyết định 328 của BTV Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Lê Đăng Lợi - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả. Theo yêu cầu, các Đảng viên chi bộ Bình Giang đã tập trung vào các nội dung trọng tâm như sau:

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa xã hội.

2. Khẳng định và làm rõ mô hình Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

3. Làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

4. Làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam.

5. Làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam.

6. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về các vấn đề về CNXH, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

       

Đảng viên tham gia thảo luận các nội dung của tác phẩm

Đến nay đã có 6/11 chi bộ triển khai. Theo kế hoạch, UBND, MTTQ, các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung bài viết đến tận cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; tất cả các chi bộ sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề đến tận 100% đảng viên, hoàn thành trong tháng 9/2022./.

Tác giả: Đặng Thị Phượng - Nguồn: Ủy viên BCH Đảng bộ - Chủ tịch Hội LHPN xã